Zašto izolirati?

Uporaba izolacijskih materijala URSA jamstvo je da će sve biti kako treba. Naš Odjel za nadzor kvalitete nastoji osigurati sukladnost s najstrožim standardima kvalitete.

Zašto izolirati?

Nedovoljna toplinska izolacija uzrokuje znatan gubitak toplinske energije tijekom zime čime se povećana potreba za grijanjem što dovodi do povećane potrošnje energenata a time i do većih troškova za grijanje. Također dolazi do hlađenja obodne konstrukcije a mogu nastati i oštećenja na konstrukcijama nastala zbog kondenzacije vlage. Ljeti se pak nedovoljno toplinski izolirani prostori pregrijavaju što također povećava potrošnju električne energije i dovodi do većih troškova zbog potrebe za povećanim hlađenjem. Posljedice su uništenje građevinske konstrukcije te loši i nezdravi prostori u kojima boravimo i radimo. Kako je već navedeno, grijanje i hlađenje neizoliranih ili loše izoliranih prostora zahtjeva povećanu  potrošnju energije što uzrokuje i veće onečišćenje okoliša, a ujedno povećava i cijenu - troškove stanovanja i održavanja prostora u kojim boravimo.

Poboljšanjem toplinske izolacije objekata možemo postići smanjenje toplinskih gubitaka energije u objektu do otprilike 50 %. Budući da najveći gubitci nastaju kroz ovojnicu objekta tj. kroz vanjske zidove, što uključuje prozore i krov, važno je da je zadovoljavajuće izolirana cijela ovojnica zgrade. Najviše topline tijekom zime izlazi kroz krovište, a tijekom ljeta krovište u najvećoj mjeri uzrokuje pregrijavanje unutarnjih prostora zgrade. Stoga možemo reći da dobro izolirano krovište značajno utječe na smanjenje gubitaka toplinske energije u cijeloj zgradi (od 20 do 30 % ukupnih gubitaka).

Pritom moramo biti svjesni da će dobro izoliran krov dugoročno utjecati i na smanjenje financijskih troškova.

Toplinska izolacija i ušteda energije

Jeste li se ikada upitali koliko tehničkih podatka imate na raspolaganju kada kupujete mobilni telefon, računalo, televizijski aparat ili neki drugi tehnički uređaj? Ili primjerice kada kupujete auto. I u tom slučaju je popis tehničkih specifikacija opširan i može služiti kao alat za usporedbu kompatibilnih modela što bi trebalo olakšati odluku o izboru. Auto koristimo kao prijevozno sredstvo i jedan od bitnih podataka kod odlučivanja za kupovinu je i potrošnja goriva. Što je niža potrošnja to ćemo imati manje troškova za gorivo, i, ako godišnje prelazimo puno kilometara,taj će podatak sigurno biti među odlučujućima.

Na sličan način jednako tako može biti izražena energetska potrošnja zgrade. I to ne u odnosu na prijeđene kilometre, nego po kvadratnom metru grijane površine godišnje, ukoliko govorimo o energiji za grijanje. Taj se podatak naziva energetski broj grijanja i jednako, kao podatak o potrošnji goriva koji vrijedi za vozila, služi za procjenu predviđene godišnje potrošnje energije za grijanje. Što je niži energetski broj, to je manja predviđena potrošnja energenata; primjerice loživog ulja, zemnog plina ili biomase, koja će biti potrebna za grijanje zgrade. Naravno, sve to uz pretpostavku da su toplinski gubitci radi prozračivanja, koji ujedno ovise i o navikama korisnika, u predviđenim granicama. U tehničkim pravilnicima koji se donose u odnosu na minimalne standarde toplinske izolacije objekata prikazani su, kao što već samo ime govori, minimalni zahtjevi koji moraju biti ispunjeni kada je riječ o toplinskoj zaštiti objekta. U praksi to znači da nema nikakve prepreke za bolju toplinsku izolaciju od zahtijevane minimalne izolacije. Suprotno, što je zgrada bolje izolirana njezin energetski broj grijanja je manji a s time povezano su i manji troškovi grijanja. Spomenuta tvrdnja, naravno, vrijedi uz pretpostavku pravilnog prozračivanja te ispravno projektiranog i izrađenog sistema grijanja.

Ako zanemarimo igre na sreću gdje imamo samo malu mogućnost dobitka, nasljedstvo ili poklone, obično nam za postizanje vlastitih financijskih ciljeva ostaju dvije mogućnosti:

 • povećati prihode, što može značiti više rada i manje slobodnog vremena i time povezanu manju kvalitetu odnosa ili
 • smanjiti troškove, što je obično povezano s odricanjem. Ali ne uvijek! 


Troškove grijanja
 moramo u svakom slučaju plaćati jer inače nam zimi može biti hladno. Ako zgradu ne izoliramo pravilno i u dovoljnoj mjeri, a grijemo koliko je potrebno za postizanje primjerene temperature u objektu, na zidovima dolazi do kondenziranja difuzne vodene pare tj. nastaje kondenzat. Radi kondenzirane vlage pojavljuje se plijesan koja može oštetiti žbuku, namještaj te negativno utjecati na zdravlje. A sve zajedno još povećava troškove.

Dobra strana troškova grijanja je u tome što ih možemo relativno jednostavnim mjerama, primjerice kvalitetnom ugradnjom dostatne količine toplinske izolacije, smanjiti na minimum. Taj štedni potencijal posebno je velik kod starijih i slabo, ili čak uopće neizoliranih, zgrada građenih prema manje zahtjevnim toplinsko izolacijskim standardima. Pomoću energetskog pregleda moguće je procijeniti štedni potencijal i predvidjeti odgovarajuće mjere za izvedbu. Za nove zgrade vrijedi da je željenu uporabu energije u zgradi potrebno odrediti u projektnom zadatku u obliku ciljne vrijednosti energetskog broja, dakle najviše očekivane potrošnje po kvadratnom metru grijane površine. U tom slučaju uštede se određuju s obzirom na vrijednosti potrošnje izračunate u skladu s važećim propisima.

Valja zapamtiti sljedeće:

 • Energija poskupljuje i to će se događati i dalje, bilo radi zahtjeva za smanjenjem onečišćenja, bilo stoga jer se povećavaju potrebe za njom, a zalihe nekih energenata se smanjuju. 
 • Realna vrijednost mirovina je manja što znači da si dodatnu mirovinu moramo osigurati sami. 

Dodatnu mirovinu možemo si osigurati bez odricanja time što u početku uložimo u vlastiti, siguran i profitabilan posao koji se naziva »niskoenergetska kuća« ili »energetska sanacija kuće«. Nakon povrata investicije (procjena 4 godine), te uštede, koje bi inače morali plaćati za grijanje, ulažemo i u nove izvore prihoda.

Proizvodnja URSA GLASSWOOL

Proizvodi iz našeg asortimana izolacija od mineralne staklene vune URSA GLASSWOOL predstavljaju optimalno rješenje kojim se postiže ugodna klima za boravak u objektu. Ovi materijali nisu štetni za ljudsko zdravlje. Elastična vlakna staklene vune, prepletena u izolacijski filc ili ploču, osiguravaju Vam optimalnu kombinaciju toplinske i zvučne zaštite. Mineralna staklena vuna URSA GLASSWOOL, po europskoj klasifikaciji, spada u negorive materijale  - razred A. Njezina ugradnja je jednostavna i brza. 

Video

 

Zaštita od buke

Svakog dana izloženi smo tisućama zvukova. Neki nam gode, a drugi ne.

Zbog svoje elastičnosti izolacijski materijali od mineralne staklene vune „URSA“ osim odlične toplinske izolacije nude i zaštitu od buke. Možemo ih upotrebljavati kao zvučnu izolaciju između prostorija ili protiv buke iz okoliša.

Izolacijskim materijalima od mineralne staklene vune tvrtke „URSA“ možemo primjerice bez poteškoća izjednačiti stupanj zvučne izoliranosti suho-montažnih zidova lagane konstrukcije sa stupnjem zvučne izoliranosti masivnih klasičnih zidanih zidova iste debljine. Izolacijski materijali od mineralne staklene vune tvrtke „URSA“ koriste se i pri izolaciji u kosim krovovima postavljanjem izolacije između greda te na taj način znatno smanjujemo utjecaj vanjske buke koju uzrokuju kopneni i zračni promet ili kiše.

Izolacijski materijali od mineralne staklene vune tvrtke „URSA“ upotrebljivi su i za poboljšanje akustike. Akustičke ploče u prostoriji apsorbiraju neželjene zvukove.

 

Protupožarna zaštita

Iz sigurnosnih razloga protupožarna zaštita u zgradama ima važnu ulogu. U slučaju požara mineralna staklena vuna tvrtke „URSA“ nudi vrlo visoke sigurnosne standarde.

Kada govorimo o protupožarnoj zaštiti, postoje dva ključna pojma koja su vrlo različita:

a) Reakcija materijala na otvoreni plamen:

Reakcija na plamen svojstvo je građevinskog materijala koje dijelimo po razredima od A1 do F. Svi proizvodi od mineralne staklene vune tvrtke „URSA“ negorivi su materijali (razred A1, A2, s1-d0), čime zadovoljavaju najviše zahtjeve, te

b) Protupožarna otpornost građevinskog elementa.

Otpornost na požar karakteristično je svojstvo otpornosti pojedinog građevinskog elementa koje opisuje kako dugo taj element ispunjava zahtijevane ciljeve zaštite. U građevinarstvu ta svojstva najčešće se dijele na:  R - nosivost, E - cjelovitost i I - toplinsku izolaciju. Dolje navedeni brojevi u minutama označuju vrijeme u kojem element još zadržava svoja svojstva: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240.

Proizvodi od mineralne staklene vune tvrtke „URSA“ tako se mogu koristiti kao preventivna zaštita od vatre (ne stvaraju dim i izgorjeli djelići ne kapaju).

Udobnost boravljenja u prostoru

U svojoj kući proboravite puno vremena i što ćete si bolje stambene uvjete stvoriti, to ćete se bolje osjećati. Jedan od važnijih faktora dobrog osjećanja je i temperatura zraka u prostoru, a ona u kvalitetno toplinski izoliranoj zgradi i uz isti komfor može biti niža. To znači da ćete u prostoru imati manji osjećaj propuha i pritom ćete potrošiti i manje energije. Poboljšana toplinska izolacija, izvedena iznad minimalnih zahtjeva propisanih zakonskim standardima, ovaj komfor još povećava i, osim toga, donosi brojne druge koristi.

Poboljšanje udobnosti boravka

Udobnost boravka u prostoru možemo opisati kao dobar osjećaj kojeg čovjeka ima u određenom prostoru a obuhvaća povoljan omjer osvjetljenja te higijensku, psihološku i toplinsku udobnost. Temperatura ljudskog tijela kod normalnog djelovanja je oko 37°C i tijelo ju mora stalno održavati. Čovjek dio energije dobije hranom i pretvara je u toplinu ili je utroši za obavljanje rada. Radi održavanja stalne tjelesne temperature između tijela i okoline odvija se razmjena energetskih i materijalnih tokova. Tijelo emitira toplinu na različite načine, primjerice provođenjem kroz odjeću, nešto mu oduzme gibanje zraka uz površinu odjeće ili tijela i zato zrak kod većih brzina osjećamo kao hladniji. Dio topline predaje se isijavanjem između tijela i površina oko njega, a dio isparava znojenjem i izdahnutim zrakom. Na nižim temperaturama više se topline predaje isijavanjem, a na višim isparavanjem. Osjećaj toplinske ugode čovjek postiže tada kada su energetski i materijalni tokovi u ravnoteži. S gledišta utroška energije u zgradama najvažnija je toplinska udobnost, koju određuju sljedeći fizikalni uvjeti definirani i kao opći klimatski parametri ili objektivni parametri:

 • temperatura zraka u prostoru,
 • temperatura obodnih površina,
 • toplinska provodljivost površina i toplinska upojnost podnih površina,
 • vlažnost i kretanje zraka.


Zasnovano na konceptu energetske učinkovitosti koji je određen u projektnim postavkama ili na osnovi obavljenog energetskog pregleda, utjecaj navedenih faktora možemo okrenuti u korist korisnika zgrade.

Utjecaj temperature zraka u prostoru povezan je s temperaturama obodnih površina. Prosječnu vrijednost temperature zraka u prostoru nazivamo temperatura koju osjećamo. Temperatura zraka koju osjećamo 20°C može biti dostignuta na različite načine:

 • Ako je zgrada toplinski neizolirana temperature obodnih površina su niske, primjerice 16°C što, između ostalog, uzrokuje kondenzaciju difuzne vodene pare iz zraka u prostoru  na unutarnjim površinama i time stvara povoljne uvjete za razvoj plijesni. Da biste u takvom prostoru osjetili temperaturu zraka 20°C, zrak je potrebno zagrijati na 24°C.
 • Ako je zgrada dobro toplinski izolirana temperatura obodnih površina je 19°C, a zrak je za temperaturu koju osjećamo 20°C potrebno zagrijati na samo 21°C.
 • Ako se prostor zagrijava zidnim grijanjem, obodne se površine zagriju na 22°C, a zrak je potrebnozagrijati samo na 18°C.

Općenito vrijedi da kada su temperature obodnih površina preniske osjećamo propuh jer tijelo isijava prema hladnijim površinama i zato je preporučljivo da temperatura obodnih površina nije niža od 18°C. S gledišta utroška energije za grijanje vrijedi da u prostoru postižemo bolji osjećaj ako je omotač zgrade dobro toplinski izoliran jer na taj način postižemo više temperature obodnih površina, a time posredno udovoljavamo zahtjevu za temperaturom zraka u prostoru koja radi toga može biti niža.

Toplinska izolacija zgrade dakle pridonosi toplinskoj udobnosti boravka korisnika. Toplinska izolacija izvedena iznad minimalnih zahtjeva građevinskih standardna ovu ugodu još povećava, a osim toga donosi i brojne druge koristi.

Proizvodnja URSA XPS

URSA XPS je toplinsko - izolacijski materijal sa izvanrednom kombinacijom osobina. Praktički ne upija vodu a ujedno podnosi visoka tlačna opterećenja. Zatvorena struktura ćelija materijala omogućava visoku toplinsku izolaciju i otpor prema upijanju vode. Proizvodnja je ekološki prihvatljiva. URSA XPS je jednostavan za ugradnju i nezamjenljiv u brojnim aplikacijama.

Video

Certifikati

Ugradnjom izolacije „URSA“ sigurni ste da ništa neće poći po zlu. Naš odjel za nadzor kvalitete brine se da su proizvodi kvalitetom u potpunosti usklađeni s najstrožim standardima kvalitete. Sva naša postrojenja certificirana su prema standardu ISO 9001, što osigurava najvišu razinu učinkovitosti u svakom procesu. 

 

 

Plavi anđeo (Der Blaue Engel)

Proizvodi URSA PureOne, URSA GLASSWOOL, URSA TERRA zadovoljavaju visoke kriterije koji su uvjet za dobivanje pečata izvrsnosti Der Blaue Engel za zaštitu okoliša i zdravlja čovjeka zbog niskih emisija. Osobito u zatvorenim prostorima posebno je važna upotreba proizvoda koji su sigurni za ljudsko zdravlje. Sukladno zakonskim odredbama, naši proizvodi su proizvedeni s niskim emisijama štetnih tvari tijekom proizvodnog procesa te imaju pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima. Osim toga, pri označavanju kvalitete proizvoda veoma pazimo na toplinsku i zvučnu izolaciju.

CE oznaka

Izolacije od mineralne staklene vune URSA PureOne, URSA GLASSWOOL i URSA TERRA proizvedene su, testirane i označene sukladno europskom standardu 13162 ÖNORM EN. Sukladnost proizvoda sa standardima dokazana je prema ÖNORM EN 13172 i zbog toga ti proizvodi imaju pravo na CE oznaku.

Izjave o svojstvima proizvoda tvrtke „URSA“ možete preuzeti s interneta na osnovi brojeva DoP.

Otvorite internetsku stranicu http://dop.ursa-insulation.com i u predviđeno polje upišite potpuni DoP broj bez praznih mjesta (npr. 49XPSN3013071). Pritisnite tipku „Query“ i Izjava o svojstvima na raspolaganju Vam je u PDF obliku. Nakon toga još samo odaberite željeni jezik dokumenta. Prikazat će vam se važeća Deklaracija o svojstvima za odabrani proizvod.

 

 

Certifikat EUCEB

Certificirano prema ÖNORM EN ISO 9001

Proizvode „URSA“ certificirao je i Europski odbor za certificiranje proizvoda od mineralne staklene vune (EUCEB), što potvrđuje da je izolacija proizvedena sukladno standardima u napomeni Q Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

 

 

Znak neškodljivosti proizvoda za ljudsko zdravlje - RAL (izvrsnosti)

Izolacija od mineralne staklene vune tvrtke „URSA“ sigurna je i neškodljiva po ljudsko zdravlje te se može koristiti i s njom rukovati bez dodatnih mjera zaštite pri radu.
Isto tako, znakom izvrsnosti RAL diče se proizvodi od mineralne vune.

 

 

INDOOR AIR COMFORT GOLD (zlatni znak za kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima) tvrtke Eurofins

Proizvod „URSA“ PureOne ne sadrži formaldehid i druge hlapljive sastojke (VOC). Udovoljava svim zakonskim i brojnim drugim dobrovoljnim ograničenjima o dopuštenim emisijama. Time proizvod „URSA“ PureOne ispunjava stroge standarde certifikata Indoor Air Comfort Gold tvrtke Eurofins