Program URSA Akustika

Program URSA Akustika 3.0

Računalni program »URSA Akustika 3.0« je programski paket za izračun zvučne izolacije građevinskih konstrukcija. Razvijen je u skladu sa standardom HR EN 12354, Zakonom o zaštiti od buke (N.N. br.30/09, br.55/13) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. br.145/04). Izračun obuhvaća izolaciju vanjske obujmice objekta u odnosu na vanjsku buku, izolaciju u odnosu na buku koja se širi zrakom – pregradne i međuetažne konstrukcije kao i na izolaciju u odnosu na udarni zvuk kod međuetažnih konstrukcija.

 

Zvučno – izolacijska svojstva konstrukcija, zavisno o kategoriji objekta i namjene konstrukcije, ocjenjuju se u skladu s odredbama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. br.145/04).

 

Program je namijenjen arhitektima – projektantima koji žele procijeniti razinu zvučne izolacije različitih konstrukcija. Iako dobiveni rezultati zapravo ne mogu zamijeniti kompleksnu studiju o zaštiti od buke, koja je rezultat profesionalnog rada i radnog iskustva eksperta za akustiku, isti se svakako mogu upotrijebiti kao smjernice pri projektiranju i kao pomoć pri izradi kompleksne akustičke studije kod složenijih objekata. Također, program je upotrebljiv za za izradu elaborata zaštite od buke i za većinu objekata koji se susreću u svakodnevnoj projektantskoj praksi, npr. stambene i poslovne zgrade, hoteli i sl.

 

Za razliku od do sada dostupnih programa na tržištu koji su omogućavali proračun kojim se tretira samo zvučno - izolacijska sposobnost pojedinih konstrukcija pojedinačno, ovaj program nudi umnogome kompleksniji uvid u fenomen prostiranja, dakle širenja, zvuka kroz konstrukcije, uzimajući u obzir i efekte bočnog provođenja zvuka kroz zidove i međukatne konstrukcije. Na taj način ovim se programom prijenos zvuka iz jedne prostorije u drugu promatra sistemski kroz sve elemente prostorije koji utječu na to.

 

Isto tako, program uzima u obzir i vrstu spojeva među konstrukcijama što može imati vrlo značajan utjecaj na prijenos zvuka iz jedne prostorije u drugu, kao i utjecaj vanjskih zidova i građevne stolarije na prodor vanjske buke u prostoriju.

 

Program također ima modul koji se odnosi na prostornu akustiku procjenjujući vrijeme reverberacije u prostoriji.

 

Upotrebom programa, korisnik će vrlo brzo uvidjeti njegovu edukativnu vrijednost. Naime, program omogućava korisniku da promjenama različitih navedenih parametara (kao što su vrste i načini spojeva konstrukcija, dimenzje prostora, veličina i položaj građevne stolarije, različite razine zvučne izolacije konstrukcija...), odmah vidi njihov utjecaj na konačni rezultat prolaza zvuka iz jedne prostorije u drugu, i, u konačnici, što sve utječe na zvučno - izolacijsku sposobnost određene konstrukcije koja razdvaja dvije prostorije. S novim saznanjima, proces projektiranja biti će sveobuhvatniji, kompleksniji, i u konačnici, mnogo kvalitetniji po pitanju akustike te će zasigurno utjecati na povećanje kvalitete zaštite od buke u objektima, a samim time i na kvalitetu življenja u njima.

 

Program za proračun zvučne izolacije pojedinih konstrukcija ne koristi matematičke modele nego bazu podataka laboratorijski izmjerenih vrijednosti, a za proračun ostalih utjecaja na prijenos zvuka koristi proračune definirane u europskim standardima EN 12354.

 

Program se smije upotrebljavati samo kao pomoć prilikom projektiranjau i nije namijenjen za komercijalnu upotrebu te je zabranjena daljnja prodaja programa. Vlasnik »URSA SLOVENIJA« d.o.o. ne odgovara za točnost pojedinačnih proračuna.

 

Program »URSA Akustika 3.0 « dostupan je svim korisnicima na našoj internet stranici, i može se preuzeti ovdje. Program »URSA Akustika 3.0« može se preuzeti i koristiti u oblku probne verzije bez vremenskog ograničenja i kompletnih rješenja. Ukoliko želite pravilan izračun i ispis postignutog rezultata, svakom korisniku je potreban aktivacijski kod, a kojeg dobivate nakon kupljenog programa po cijeni od 300 € + PDV (zahtjev za kupnju aktivacijskog koda možete poslati ovdje).Za dodatnu pomoć i informacije obratite se na:

 

URSA SLOVENIJA, d.o.o., Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto
assistance.slovenija@ursa.com