Program URSA Građevinska fizika

Program URSA Građevinska Fizika 4.0.

Računalna aplikacija "URSA Građevinska fizika 4.0" namijenjena je proračunu toplinskih gubitaka i difuzije vodene pare kako u građevnim dijelovima zgrade.

 

Program obuhvaća URSA materijale, predložene sustave konstrukcija i preko 150 detalja pravilne upotrebe URSA materijala. Detalji dati u programu, kao i na internet stranici na raspolaganju su i u dwg formatu.

 

Svi stručnjaci koji se u svom svakodnevnom radu susreću s tematikom energetsko učinkovite gradnje, kao i sa izradom elaborata građevinske fizike iz područja toplinskih gubitaka, a koji bi željeli novi program URSA Građevinska fizika 4.0, mogu ga jednostavno preuzeti sa strane ili putem tel. br.+387 61 22 41 63. U slučaju da Vam internet povezivanje ne omogućava prijenos datoteke (veličina datoteke iznosi približno 10 MB), možemo Vam je poslati na CD-u poštom.

 
Program dopunjavamo, te Vam savjetujemo da ga osuvremenite zadnjom verzijom. Posljednja verzija programa je URSA Građevinska fizika 4.0-4.36.


Za moguća pitanja vezana za rad programa možete nas kontaktirati na elektronsku poštu assistance.slovenija@ursa.com ili na tel. br. +387 61 22 41 63.