ursa-podzidek__cokl-1491822498.png

Podnožak fasade / Sokl

U dijelu podnoška odnosno sokla potrebna je dobra toplinska zaštita koja sprječava prolaz hladnog zraka (toplinski most) i time pojavljivanje kondenzirane vlage u objektu. Konstrukcijski sastav podnoška tako štiti vanjski zid od prodora kapilarne vode i hladnog zraka, zbog toga je važno da odaberemo odgovarajuću toplinsku izolaciju URSA XPS.