URSA GOES GREEN

08.03.2018

Sloganom “URSA goes green” želimo naglasiti veću svijest naših kupaca pri odabiru boljih izolacijskih materijala.

ursa-ursagoesgreen-1520514621.jpg

Sloganom “URSA goes green” želimo naglasiti veću svijest naših kupaca pri odabiru boljih izolacijskih materijala.

Tvrtka URSA sa svojim izolacijskim materijalima za građevinarstvo nastavlja tradiciju razvoja inovativnih izolacijskih materijala i aktivno sudjeluje u predanosti EU za smanjenjem emisija stakleničkih plinova za 20 % do 2020. godine.

Inovativni proizvodi BiOnic, na tržištu od prošle godine, izrađeni su od obnovljivih i recikliranih prirodnih materijala. Proizvodi URSA nude energetičku učinkovitost u zgradama i poboljšavaju kvalitetu života ljudi. Kako bismo još više naglasili svoj udio u smanjenju emisija CO2 na globalnoj i lokalnoj razini, odlučili smo na internetu prikazati smanjenje naših emisija CO2, što smo postigli prodajom URSA-ine toplinske izolacije i aktivnosti zaposlenika.

Kako prepoznati bolje proizvode?

Provjerite ambalažu jer zelena boja koja se nalazi na njoj naglašava bolje proizvode u našoj ponudi. Na taj način možete i vi slijediti slogan “URSA goes green” i dodati svoj kamenčić u mozaik smanjenja emisija CO2.