Novi proizvodi, konsolidacija diljem Europe (1996 - 1998)