2010

URSA GEO je istodobno lansirana na međunarodno tržište