2002

»Uralita Group« kupuje »Pfleiderer«-ov sektor za proizvodnju izolacijskih materijala.