Insulation for a better tomorrow

Program URSA Akustika

Poštovani,

u izbor vam nudimo program za procjenu zvučne izolacije po standardima SRPS i HRN.

 

Izaberite jedan od donjih linkova i preuzmite verziju programa koja vam odgovara.

 

Program URSA AKUSTIKA 1.1 prema SRPS

 

Program URSA AKUSTIKA 1.1 prema HRN

 


 

URSA AKUSTIKA 1.1 prema standardu SRPS

 

Program URSA Akustika je softverski paket za procenu zvučne izolacije. Proračun obuhvata izolaciju od vazdušnog zvuka pregradnih i međuspratnih konstrukcija, kao i izolaciju od udarnog zvuka međuspratnih konstrukcija. Obuhvaćene su sledeće konstrukcije:

  • jednostruke homogene pregrade,
  • dvostruke pregrade,
  • višeslojne pregrade,
  • nehomogene pregrade.

 

Proračun merodavne izolacione moći i spektralnih korekcija pregradnih i međuspratnih konstrukcija rađen je prema standardu SRPS ISO 717-1 iz 2000. godine.

 

Proračun merodavnog nivoa udarnog zvuka i spektralne korekcije međuspratnih konstrukcija, kao i poboljšanja nivoa udarnog zvuka, rađen je prema standardu SRPS ISO 717-2 iz 2000. godine.

 

Dobijene vrednosti parametara zvučne izolacije predstavljaju procene vrednosti koje bi se dobile merenjem u laboratorijama koje imaju zanemarljivo bočno provođenje. Stvarne građevinske vrednosti izolacione moći zavise od načina ugradnje same konstrukcije na terenu.

 

Karakteristike konstrukcije u pogledu zvučne izolacije, u zavisnosti od kategorije objekta i namene konstrukcije, ocenjene su prema standardu SRPS U.J6.201 iz 1989. godine.

 

Program je namenjen projektantima koji imaju potrebu da procene nivo zvučne izolacije različitih konstrukcija. Iako ovako dobijeni rezultati ne mogu da zamene složeni elaborat zvučne zaštite, koji je produkt rada i iskustva akustičkog konsultanta, oni se svakako mogu koristiti kao neka vrsta smernice u projektovanju i kao pomoć pri izradi elaborata, odnosno jedan njegov značajan deo. Program je osmišljen kao ispomoć pri projektovanju i nije za komercijalnu upotrebu. Vlasnik programa, URSA Slovenija d.o.o., ne garantuje za pravilnost proračuna i za to ne snosi nikakve odgovornosti.

 

Svi stručnjaci, koji bi želeli nov program URSA AKUSTIKA 1.1, mogu ga jednostavno preuzeti sa strane ili ga mogu naručiti putem elektronske pošte assistance.bih@ursa.com ili putem tel. br. 033 214 988. U slučaju, da vam internet povezivanje ne omogućava prenos datoteke (veličina datoteke je približno 40 MB), možemo Vam ih poslati na CD-u poštom.

 

Program stalno dopunjavamo, zato Vam savetujemo, da ga osavremenite sa zadnjom verzijom. Poslednja verzija programa je 1.1.

 

Za moguća pitanja vezana za rad programa možete nas kontaktirati na elektronsku poštu assistance.bih@ursa.com ili na tel. br. 033 214 988.


 

 

preuzmi program URSA Akustika 1.1 prema SRPS

 


 

Ursa Akustika 1.1 prema standardu HRN

 

Program »URSA Akustika« je software paket za procjenu zvučne izolacije koji koristi postupke proračuna dr. Husnije Kurtovića, profesora Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu nastale kao rezultat njegovog dugogodišnjeg iskustva u području građevinske akustike. Proračun obuhvaća izolaciju od zračnog zvuka kod pregradnih i međukatnih konstrukcija, kao i izolaciju od udarnog zvuka međukatnih konstrukcija. Točnije, obuhvaćene su slijedeće konstrukcije:

  • jednostruke homogene pregrade,
  • dvostruke pregrade,
  • višeslojne pregrade,
  • nehomogene pregrade.

 

Proračun mjerodavne izolacijske moći i spektralnih korekcija pregradnih i međukatnih konstrukcija izrađena je prema standardu HRN EN ISO 717-1 iz 2000. godine.

 

Proračun mjerodavnog nivoa udarnog zvuka i spektralne korekcije međukatnih konstrukcija, kao i poboljšanja nivoa udarnog zvuka, izrađen je prema standardu HRN EN ISO 717-2 iz 2000. godine.

 

Karakteristike konstrukcije u pogledu zvučne izolacije, u zavisnosti od kategorije objekta i namjena konstrukcije, ocijenjene su prema standardu HRN U.J6.201 iz 1989. godine.

 

Program je namijenjen projektantima koji imaju potrebu procjene nivoa zvučne izolacije različitih konstrukcija. Iako ovako dobiveni rezultati ne mogu zamijeniti složeni elaborat zvučne zaštite, koji je produkt rada i iskustva akustičkog konzultanta, oni se svakako mogu koristiti kao neka vrsta smjernice u projektiranju i kao pomoć pri izradi elaborata, odnosno jedan njegov značajan dio. Program je osmišljen kao pomoć pri projektiranju i nije za komercijalnu upotrebu. Vlasnik programa, URSA Slovenija d.o.o., ne garantira za pravilnost proračuna i za to ne snosi nikakve odgovornosti.

 

Svi stručnjaci, koji bi željeli novi program URSA AKUSTIKA 1.1, mogu ga jednostavno preuzeti sa strane ili ga mogu naručiti putem elektronske pošte assistance.bih@ursa.com ili putem tel. br. 033 214 988. U slučaju, da vam internet povezivanje ne omogućuje prijenos datoteke (veličina datoteke je približno 40 MB), možemo Vam ga poslati na CD-u poštom.

 

Program stalno dopunjavamo, zato Vam savjetujemo, da ga obnovite sa zadnjom verzijom. Posljednja verzija programa je 1.1.

 

Za moguća pitanja vezana za rad programa možete nas kontaktirati na elektronsku poštu assistance.bih@ursa.com ili na tel. br. 033 214 988.


preuzmi program URSA Akustika 1.1 prema HRN